Quạt thông gió công nghiệp 1380×1380

Điện áp (V) 220 (1 pha) 380 (3 pha)
Kích thước (mm) 1380x1380x400 1380x1380x400
Công suất (W) 1100 1100
Lưu lượng (m3/h) 45.000 45.000
Motor 100% dây đồng 100% dây đồng
Giá (chưa VAT) 3.650.000 3.500.000
Read more

Quạt thông gió công nghiệp 1220×1220

Điện áp (V) 220 (1 pha) 380 (3 pha)
Kích thước (mm) 1220x1220x400 1220x1220x400
Công suất (W) 750 750
Lưu lượng (m3/h) 40.000 40.000
Motor 100% dây đồng 100% dây đồng
Giá (chưa VAT) 3.550.000 3.400.000
Read more

Quạt thông gió công nghiệp 1100×1100

Điện áp (V) 220 (1 pha) 380 (3 pha)
Kích thước (mm) 1100x1100x400 1100x1100x400
Công suất (W) 750 750
Lưu lượng (m3/h) 35.000 35.000
Motor 100% dây đồng 100% dây đồng
Giá (chưa VAT) 3.350.000 3.150.000
Read more

Quạt thông gió công nghiệp 1000×1000

Điện áp (V) 220 (1 pha) 380 (3 pha)
Kích thước (mm) 1000x1000x400 1000x1000x400
Công suất (W) 550 550
Lưu lượng (m3/h) 30.000 30.000
Motor 100% dây đồng 100% dây đồng
Giá (chưa VAT) 3.200.000 3.000.000
Read more

Quạt thông gió công nghiệp 900×900

Điện áp (V) 220 (1 pha) 380 (3 pha)
Kích thước (mm) 900x900x400 900x900x400
Công suất (W) 550 550
Lưu lượng (m3/h) 28.000 28.000
Motor 100% dây đồng 100% dây đồng
Giá (chưa VAT) 3.050.000 2.850.000
Read more

Quạt thông gió công nghiệp 800×800

Điện áp (V) 220 (1 pha) 380 (3 pha)
Kích thước (mm) 800x800x400 800x800x400
Công suất (W) 370 370
Lưu lượng (m3/h) 25.000 25.000
Motor 100% dây đồng 100% dây đồng
Giá (chưa VAT) 2.850.000 2.700.000
Read more

Quạt thông gió công nghiệp 700×700

Điện áp (V) 220 (1 pha) 380 (3 pha)
Kích thước (mm) 700x700x400 700x700x400
Công suất (W) 370 370
Lưu lượng (m3/h) 20.000 20.000
Motor 100% dây đồng 100% dây đồng
Giá (chưa VAT) 2.600.000 2.400.000
Read more

Quạt thông gió công nghiệp 600×600

Điện áp (V) 220 (1 pha) 380 (3 pha)
Kích thước (mm) 600x600x310 600x600x310
Công suất (W) 250 250
Lưu lượng (m3/h) 18.000 18.000
Motor 100% dây đồng 100% dây đồng
Giá (chưa VAT) 2.250.000 2.100.000
Read more

Quạt thông gió công nghiệp 500×500

Điện áp (V) 220 (1 pha) 380 (3 pha)
Kích thước (mm) 500x500x310 500x500x310
Công suất (W) 180 180
Lưu lượng (m3/h) 14.000 14.000
Motor 100% dây đồng 100% dây đồng
Giá (chưa VAT) 1.850.000 1.700.000
Read more

Quạt thông gió công nghiệp 400×400

Điện áp (V) 220 (1 pha) 380 (3 pha)
Kích thước (mm) 400x400x310 400x400x310
Công suất (W) 180 180
Lưu lượng (m3/h) 12.000 12.000
Motor 100% dây đồng  100% dây đồng
Giá (chưa VAT) 1.750.000 1.600.000
Read more