Motor Teco chống cháy nổ

Motor chống cháy nổ còn gọi là động cơ phòng nổ, chống cháy. Là loại động cơ điện có hộp cực dày hơn nhiều lần, để chống tia lửa điện bắn ra ngoài gây cháy nổ. Cụ thể là dùng trong môi trường như hầm mỏ, luyện kim, khai thác quặng, chế biến đạn dược, a xit, hóa chất.

Motor chống cháy nổ còn gọi là động cơ phòng nổ, chống cháy. Là loại động cơ điện có hộp cực dày hơn nhiều lần, để chống tia lửa điện bắn ra ngoài gây cháy nổ. Cụ thể là dùng trong môi trường như hầm mỏ, luyện kim, khai thác quặng, chế biến đạn dược, a xit, hóa chất.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Motor Teco chống cháy nổ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *